Loading...
Hakkımda 2018-01-09T19:06:15+00:00

Hakkımda

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1998 yılında bitirdikten sonra,  başladığım nöroşirurji uzmanlık eğitimimi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2004 yılında tamamladım. Aynı yıl, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent unvanını aldım. 2006-2007 Mayıs tarihlerinde, bir yıl süreyle burslu olarak Helsinki Üniversite’sinde beyin anevrizmaları ve damarsal hastalıkların mikrocerrahi tedavisi konusunda üst ihtisas (klinik fellowship) yaptım. Takiben, Amerika Birleşik Devletleti Tıp Denklik Sınavını geçerek, 2007-2008 Temmuz tarihlerinde bir yıl boyunca, Amerika Birleşik Devletleri, Boston’da, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Brigham and Women’s Hastanesi’nde, beyin tümörlerinin cerrahi tedavisi konusunda burslu olarak tümör üst ihtisasımı (klinik fellowship) tamamladım. Askerlik görevimi, 2010 Ağustos ayında Ankara GATA Hastanesi’nde tabip teğmen olarak tamamladım ve 2011 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde girdiğim sınavda Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçenti ünvanını elde ettim. Mesleki ve araştırma faaliyetlerime İstanbul’da devam ettim ve 2017 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Nöroşirürji Profesörü olarak atandım. Halen, klinik ve nörobilim alanında devam eden projelerim de olup, başta beyin ve omurilik tümörleri, anevrizmalar, derin beyin stimülasyonu (beyin pili ameliyatları), dejeneratif bel ve boyun hastalıkları (bel ve boyun fıtıkları), spastisite, hidrosefali olmak üzere, beyin cerrahisinin bütün dallarında sahip olduğum bilgi ve beceriyi hastalarımın tedavisinde kullanmaktayım.

Beyin Tümörleri, Serebrovasküler Cerrahi, Nörotravma, Omurga ve Periferik Sinir Cerrahisi
Dergi Hakemliği ve Bölüm Editörlüğü

 • Turkish Neurosurgery
 • Gülhane Tıp Dergisi
 • Journal of Universal Surgery
 • 2011 (Doçent)
 • 2005 (Yardımcı Doçent) Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerahisi A.B.D.
 • 1998 – 2004 (Asistan) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerahisi A.B.D.
 • 1991 – 1998 (Lisans) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul (extended curriculum in English); M.D. (1991-1992, English preparatory school not included in the medical school training).

Yurtdışı eğitimi

 • 2007 Temmuz-2008 Temmuz Klinik Fellowship (Burslu), Beyin Tümör Cerrahisi- Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD-Brigham and Women’s Hospital-Boston, ABD
 • 2006 Mayıs-2007 Mayıs Klinik Fellowship (Burslu), Serebrovasküler Cerrahi- Helsinki Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD-Töölo Hospital-Helsinki, Finlandiya
 • 2006 USMLE Amerikan Tıp Denklik Sınavının geçilmesi ve daimi USMLE Sertifikasının alınması
 • 2005 EANS (Avrupa Nöroşirürji Eğitim Kursu-dört yıllık katılımı sonrası yazılı “Board” sınavı geçildi. Selanik, Yunanistan
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı (2005-2011)
 • Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Brigham and Women’s Hospital, Boston, ABD, (2007-2008)
 • Helsinki Üniversitesi Tıp Fakültesi, Toolo Hospital, Finlandiya (2006-2007)

Projelerde Yaptığı Görevler

 • Helsinki Anevrizma Projesi (Helsinki Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Töölo Hastanesi Serebrovasküler Cerrahisi Fellowship’i esnasında)
 • Meningioma Kanser Kök Hücre Projesi (Brigham and Women’s Hospital-Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi- Boston/ABD- Tümör Fellowship’i esnasında)
 1. Albayrak BS, Ismailoglu O, Tanriover G, Cetinalp E, Demir N. The double immunostainingof CD133 and Ki-67 favors a significant co-localization pattern in fibroblastic subtype ofmeningiomas. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery,,45:467-473, 2011.
 2. Albayrak BS., Gorgulu A., ‘Persistent bilateral amaurosis in a child caused by damage tothe calcarine cortex and the claustrum in contralateral hemispheres after a closed headinjury’ J Trauma., 64(6):E81-2 (2008).
 3. Albayrak BS., Gorgulu A. ve Kose T., ‘A case of intra-dural malignant peripheral nervesheath tumor in thoracic spine associated with neurofibromatosis type 1, J Neurooncol.,78(2):187-90, (2006).
 4. Altinoz MA., Albayrak BS., Karasu A., Sabanci P., Imer M. ve Bilir A., ‘The effects of tiboloneon the human primary glioblastoma multiforme cell culture and the rat C6 glioma model’,Neurological Research (2009). – DOI: 10.1179/174313209X385617.
 5. Kabatas S., Albayrak SB., Cansever T. ve Hepgul KT., ‘Microvascular decompression as asurgical management for trigeminal neuralgia: a critical review of the literature’ NeurologyIndia, 57(2):134-8, (2009).
 6. Hernesniemi J., Romani R., Albayrak BS., Lehto H., Dashti R., Ramsey C 3rd., Karatas A.,Cardia A., Navratil O., Piippo A., Fujiki M., Toninelli S. ve Niemela M., ‘Microsurgicalmanagement of pineal region lesions: personal experience with 119 patients’ SurgicalNeurology, 70(6):576-83, (2008).
 7. Hernesniemi J., Romani R., Dashti R., Albayrak BS., Savolainen S., Ramsey C 3rd.,Karatas A.,Lehto H., Navratil O. ve Niemela M., ‘Microsurgical treatment of third ventricular colloidcysts by interhemispheric far lateral transcallosal approach–experience of 134 patients’Surgical Neurology, 69(5):447-53 (2008).
 8. Albayrak BS., Ismailoglu O., Ilbay K., Yaka U., Tanriover G., Gorgulu A. ve Demir N.,‘Doxorubicin for prevention of epineural fibrosis in a rat sciatic nerve model-Outcome basedon the gross post-surgical, histopathological and ultrastructural findings’, Journal ofNeurosurgery:Spine (2009)- DOI: 10.3171/2009.9.SPINE09407.
 9. Dashti R., Rinne J., Hernesniemi J., Niemela M., Kivipelto L., Lehecka M., Karatas A., AvcıE., Ishii K., Shen H., Pelaez JG., Albayrak BS., Ronkainen A., Kovisto T. ve Jaaskelainen JE.,‘Microneurosurgical management of proximal middle cerebral artery aneurysms’ SurgicalNeurology, 67(1):6-14, (2007).
 10. Dashti R., Hernesniemi J., Niemela M., Rinne J., Porras M., Lehecka M., Shen H., AlbayrakBS., Lehto H., Koroknay-Pal P., de Oliveira RS., Perra G., Ronkainen A., Kovisto T. veJaaskelainen JE., ‘Microneurosurgical management of middle cerebral artery bifurcationaneurysms’ Surgical Neurology, 67(5):441-56, (2007).
 11. Dashti R., Hernesniemi J., Niemela M., Rinne J., Lehecka M., Shen H., Lehto H., AlbayrakBS., Ronkainen A., Kovisto T. ve Jaaskelainen JE., ‘Microneurosurgical management of distalmiddle cerebral artery aneurysms’ Surgical Neurology, 67(6):553-63, (2007).
 12. Gorgulu A., Albayrak BS., Gorgulu E., Tural O., Karaaslan T., Oyar O. ve Yilmaz M., ‘Spinalepidural abscess due to Brucella’ Surgical Neurology, 66(2):141-6, (2006).
 13. Gorgulu A. ve Albayrak BS., ‘Giant intradiploic leptomeningeal cyst of the posteriorfossa’, Acta Neurochir (Wien)., 148(8):923-4, (2006).
 14. Imer M., Omay B., Uzunkol A., Erdem E., Sabanci PA, Karasu A, Albayrak BS, Sencer A.,Hepgul K. ve Kaya M., ‘ Effect of magnesium, MK-801 and combination of magnesium andMK-801 on blood-brain barrier permeability and brain edema after experimental traumaticdiffuse brain injury’, Neurological Research (2009) -DOI: 10.1179/174313209X385617.
 15. Gorgulu A., Albayrak BS., Gorgulu E. ve Tural O., ‘Postoperative cerebral abscessformation caused by Toxocara canis in a meningioma cavity’ J Neurooncol., 77(3):325-6,(2006).
 16. Albayrak BS. ve Gorgulu A., ‘Sudden cessation of respiration in a patient with a solitarymetastatic focus of renal cell carcinoma in medulla oblongata’ J Neurooncol. 74(3):333,(2005).
 17. Albayrak BS., Gorgulu A. ve Kose T., ‘Cervical leptomeningeal and intramedullarymetastasis of a cerebral PNET in an adult’, J Neurooncol., 74(3):339-40, (2005).
 18. Albayrak BS., Samdani AF. ve Black PK., ‘Intraoperative Magnetic Resonance Imaging inNeurosurgery’ Acta Neurochir., 146(6):543-56, (2004).
 19. Soyupek F., Koroglu M., Bozkurt HG., Albayrak SB., Kaya O. ve Soyupek S., ’DiabetesMellituslu bir vakada spinal ve psoas abseleri- Spinal and Psoas Abscesses in a patient withDiabetes Mellitus’ -’Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 56: 43-6, (2010).
 20. Sahin B., Albayrak BS., Ismailoglu O., Gorgulu A. The effects of medroxy progesteroneacetate on the pro-inflammatory cytokines, TNF-alpha and IL-1beta in the early phase of thespinal cord injury. Neurol Res. 33:63-7, (2011).
 21. Albayrak BS., Sirin S., Arpaci F., Erdogan E. Long-term follow-up of a previously reportedcase of cerebellar aspergillosis with the implication of the potential therapeutic effect ofintracavitary amphotericin B application. Neurosurgery. 67:E1469-70, (2010).
 22. İlbay Konuralp., Albayrak BS., İsmailoglu Ozgur., ve Gumustas S. Letter to the Editor – AnIncidental Diagnosis of Four Adjacent Intracranial Sewing Needles in a 16-year-old Boy: ASurvivor of an Infanticide Attempt? J. Forensic Sciences. DOI: 10.1111/j.1556-4029.2011.01729.x (2011).
 23. Ilbay K, Ismailoglu O, Albayrak BS. Co-existence of bilateral fetal type posterior cerebralartery and the bilateral giant internal carotid artery aneurysms in an ataxic patient. Eur JRadiol. 2011 Apr 25. [Epub ahead of print]
 24. Solmaz İ., Izci Y, Albayrak BS, Çetinalp E, Kural C, Şengül G, Göçmez C, Pusat S, Tüzün Y.Tethered Cord Syndrome in Childhood: Special Emphasis to the Surgical Technique andReview of the Literature with Our Experience. Turkish Neurosurgery, 21:516-21. doi:10.5137/1019-5149.JTN .4394-11.1, 2011.
 25. İsmailoğlu O ,Albayrak BS. Letter to Editor- Concomitant existence of giant epidural supraand infratentorial metastatic osteosarcoma. Turkish Neurosurgery, Date Accepted: Apr 05,2011.
 26. Solmaz I, Cetinalp NE, Gocmez C, Albayrak BS, KuraL C, Kaya S, Secer HI, Daneyemez M,Gonul E. Management outcome of peroneal nerve injury at knee-level: Experience of a singlemilitary institution. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, 45:461-466, 2011.
 27. Ismailoglu O, Albayrak BS, Ciris M. Huge Cystic Cerebral Metastasis of Small-cell LungCarcinoma with a Mural Nodule Mimicking a Supratentorial Cystic Astrocytoma. AmericanJournal of the Medical Sciences. 342:520, 2011.
 28. Izci Y, Albayrak BS. Dr. Rollas A humble and persistent man (Cover Picture). Child’sNervous System. Date accepted: 2010.
 29. Ismailoglu O, Albayrak BS, Gulsen I, Tanriover G, Demir N. Topical Application ofTacrolimus Prevents Epidural Fibrosis in a Rat Postlaminectomy Model: Histopathologicaland Ultrastructural Analysis. Turkish Neurosurgery.; 21:630-3. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.4954-11.1, 2011.
 1. Albayrak BS., Soyupek F. ve Gulsen I., ’Depressed vertex fracture resulting in hemiparesis-case report’ , 5th World Congress of the International Society of Physical and RehabilitationMedicine, p;835, İstanbul, 2009.
 2. Albayrak BS., Soyupek F., Gulsen I., Borcak M. ve Saglam Halegul, ‘Improvement ofhemiplegia in an adult with Moyamoya disease-case report’ , 5th World Congress of theInternational Society of Physical and Rehabilitation Medicine,p: 228, İstanbul, 2009.
 3. Hernesniemi J., Dashti R., Albayrak B., Sillero R., Karatas A., Ishii K., Niemela M., KivisaariR., Fujiki M., ve Shen H. ‘Subtemporal approach to basilar tip aneurysms’, (Proceedings ofthe 8th International Conference on Cerebrovascular Surgery: 27-34 2006-Taipei, TAIWAN)
 4. Hernesniemi J., Dashti R., Albayrak B., Sillero R., Ishii K., Karatas A., Kivisaari R., Shen H.’Lehecka M., Piippo A. ve. Niemela M. ‘Microsurgery vs. coiling in cerebral aneurysms’ (8thInternational Conference on Cerebrovascular Surgery, 2006-Taipei, TAIWAN).
 5. Solmaz I, Izci Y, Duz B, Secer HI, Albayrak BS, Gonul E. ‘Spinal injuries due to gunshotwounds’. (15th Annual Meeting- Euroacademia Multidisiplinaria, 2010-Antalya, TURKEY)
 6. Solmaz I, Izci Y, Kural C, Secer HI, Albayrak BS, Gonul E. ‘Traumatic brain injuries due togunshot wounds’. (15th Annual Meeting- Euroacademia Multidisiplinaria, 2010-Antalya,TURKEY)

Albayrak BS. ve Black P., ‘Origin of Meningiomas’- Sayfa: 53-60. (Meningiomas: A Comprehensive Text, M.Necmettin Pamir, Peter M.Black, Rudolf Fahlbusch, Saunders Elsevier, 2010).